Kiếm Robux Và Tiền Miễn Phí

Bạn có thể kiếm tiền hoa hồng từ việc bạn giới thiệu bạn bè đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nếu họ nạp tiền bạn sẽ nhận được 2%. Số tiền hoa hồng bạn nhận được sẽ cộng trực tiếp vào tài khoản của bạn.

Link giới thiệu

  • Giới thiệu bằng địa chỉ liên kết.
  • Ai nhấp vào Link bạn giới thiệu, khi họ đăng ký, họ sẽ trở thành người bạn giới thiệu.
  • Bạn sẽ nhận được hoa hồng khi người bạn giới thiệu nap tiền vào hệ thống.
  • Mã giới thiệu

  • Giới thiệu bằng mã giới thiệu.
  • Gửi mã này cho người bạn giới thiệu để họ nhập vào khi đăng ký.
  • Bạn sẽ nhận được hoa hồng khi người bạn giới thiệu nạp tiền vào hệ thống.