Group Roblox

Join trước vào các group danh sách dưới đây, chờ robux về và ở trong group đó trên 14 ngày để thể rút được robux theo quy định mới Roblox

STTTên GroupLink Join GroupRobux Đang BánRobux Đang VềĐã tham GiaCó Thể Rút
1Tarireahttps://roblox.com/groups/9445229021,000
2| The Kingdom of Hanover |https://roblox.com/groups/503051700
3Museum Of Mysteryhttps://roblox.com/groups/5380204013,333
4shadow bandhttps://roblox.com/groups/613187902,100
5-Blane-https://roblox.com/groups/114304100
6The JT Fan Clubhttps://roblox.com/groups/5575087011,900
7Joinn12345https://roblox.com/groups/481254200
8Honeys~~https://roblox.com/groups/6740908010,955
9Lyra Studioshttps://roblox.com/groups/495635100
10my faulthttps://roblox.com/groups/5446094010,500