Group Roblox

Join trước vào các group danh sách dưới đây, chờ robux về và ở trong group đó trên 14 ngày để thể rút được robux theo quy định mới Roblox

* Lưu ý: join nhiều group để có nhiều cơ hội rút hơn

ID GroupTên GroupLink Join GroupRobux Đang BánRobux Đang VềĐã tham GiaCó Thể Rút