Group Roblox

Join vào tất cả các group dưới danh sách đây và chờ trên 14 ngày để thể rút được robux theo quy định mới Roblox

STTTên GroupLink Join GroupRobux Có Sẵn Trên GroupRobux Đang Về GroupĐã tham GiaCó Thể Rút
1[Swords of Glory]https://roblox.com/groups/4921144012
2SuperSaddle Gameshttps://roblox.com/groups/2924851110,860197
3Gothic anime angelshttps://roblox.com/groups/656024310,3430
4GUAPINNhttps://roblox.com/groups/64530041,1019
5hug0_k 12311https://roblox.com/groups/790206419,2950
6Roblox Dreamzzhttps://roblox.com/groups/63217204,7150
7Sister BLOXConhttps://roblox.com/groups/442616334,7840
8CallmehOlivia’s Kweens and Kings!https://roblox.com/groups/711429429,5240
9Celestial Studio Productionshttps://roblox.com/groups/818266433,8750
10macy’s closethttps://roblox.com/groups/699773438,2800
11my lovely peepshttps://roblox.com/groups/550464834,5230
12Pastel Squad Peepshttps://roblox.com/groups/589557536,1500
13Pickles are the best so join thishttps://roblox.com/groups/602766241,8490
14PIGGY PPL UNITEhttps://roblox.com/groups/808315921,2620
15pxtelclxudfamilyhttps://roblox.com/groups/563793926,5150
16Sawloop's Circushttps://roblox.com/groups/470654234,1900
17auvrieshttps://roblox.com/groups/780024928,1070
18Galore Productionshttps://roblox.com/groups/795708137,0690
19Server Raids And Giveawayshttps://roblox.com/groups/401492513,6460
20#Official Team Sharkhttps://roblox.com/groups/360175126,5590