Group Roblox

Join trước vào các group danh sách dưới đây, chờ robux về và ở trong group đó trên 14 ngày để thể rút được robux theo quy định mới Roblox

STTTên GroupLink Join GroupRobux Đang BánRobux Đang VềThời Gian VềĐã tham GiaCó Thể Rút
1Angelicaeahttps://roblox.com/groups/94450595,7210
2Doriaeahttps://roblox.com/groups/944503831,6040
3Brynnehttps://roblox.com/groups/942990631,5070
4grwegehttps://roblox.com/groups/942993268,8960
5czadaewhttps://roblox.com/groups/942999181,3270
6hi guys im new herehttps://roblox.com/groups/741267000
7[MP$] AS Romahttps://roblox.com/groups/400971637,2396
8obcaecatiehttps://roblox.com/groups/943003146,5830
9voluptashttps://roblox.com/groups/943007113,8250
10doloribehttps://roblox.com/groups/944499523,3330
11Tobiaehttps://roblox.com/groups/944500814,9070
12Harrisonephttps://roblox.com/groups/944507131,6210
13Palmerephttps://roblox.com/groups/944508075,0820
14Sandraeahttps://roblox.com/groups/944509232,1640
15Xerxeeahttps://roblox.com/groups/944510534,3430
16Axeluprehttps://roblox.com/groups/944511828,8410
17Reaganeahttps://roblox.com/groups/944512837,5560
18Sebastianreahttps://roblox.com/groups/944513925,1100
19Thaneerahttps://roblox.com/groups/944514837,9650
20Rosaleseahttps://roblox.com/groups/944516221,0600