35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***eliaeldelm1q
27 phút trước
Robux 70
***jins13
27 phút trước
Robux 140
***eliaeldelm1q
25 phút trước
Robux 70
***nkhi_123973
25 phút trước
Robux 160
***ychanh100
25 phút trước
Robux 1,400
***0987
24 phút trước
Robux 140
***0987
24 phút trước
Robux 140
***caidu1m0
22 phút trước
Robux 130
***hxin1234
22 phút trước
Robux 257
***a353663
21 phút trước
Robux 140
***adeploan
20 phút trước
Robux 350
***adeploan
19 phút trước
Robux 350
***epzai000
18 phút trước
Robux 70
***traulacothat0
16 phút trước
Robux 350
***maithoi
15 phút trước
Robux 79
***1auk
14 phút trước
Robux 400
***uahvaio
13 phút trước
Robux 160
***SMmx3
13 phút trước
Robux 69
***hemian_Rhapsodyx
13 phút trước
Robux 1,190
***ticalMilo_CH
12 phút trước
Robux 1,400
***e060u
10 phút trước
Robux 700
***ey09082
9 phút trước
Robux 140
***viet2k55
7 phút trước
Robux 315
***nglxag_2009
7 phút trước
Robux 154
***nlongtime
6 phút trước
Robux 80
***hoang39483
3 phút trước
Robux 350
***baohyhy
2 phút trước
Robux 158
***qVpxXb
2 phút trước
Robux 36
***tiWe9826
1 phút trước
Robux 160
***sosjsjsisk
17 giây trước
Robux 140

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.