35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Tặng thêm 10% robux khi tài khoản có Premium

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

Purple_Dragon***
1 giờ trước
Robux 170
sieucapgieng***
1 giờ trước
Robux 100
5cjc***
1 giờ trước
Robux 100
Purple_Dragon***
1 giờ trước
Robux 170
Baonghi4***
1 giờ trước
Robux 171
Mmcihh_Kiz***
1 giờ trước
Robux 60
kldn***
1 giờ trước
Robux 800
kldn***
1 giờ trước
Robux 400
thanhdat20***
1 giờ trước
Robux 170
Thu2***
1 giờ trước
Robux 170
Mmcihh_Kiz***
1 giờ trước
Robux 100
hdhvs***
1 giờ trước
Robux 190
nghiaminh1***
1 giờ trước
Robux 425
Mooncat_Soc***
1 giờ trước
Robux 425
j4a***
1 giờ trước
Robux 80
minecraftTNT***
1 giờ trước
Robux 410
Chinaka***
1 giờ trước
Robux 60
minhnguio***
1 giờ trước
Robux 20
dang1***
1 giờ trước
Robux 80
dang1***
1 giờ trước
Robux 80
ErrorCam***
1 giờ trước
Robux 400
Fc***
55 phút trước
Robux 210
occhonhu***
55 phút trước
Robux 170
littlelq***
46 phút trước
Robux 69
rip_lucky3***
42 phút trước
Robux 250
rip_lucky3***
33 phút trước
Robux 190
rip_lucky3***
30 phút trước
Robux 90
BubbleZi***
30 phút trước
Robux 425
Hakiba***
17 phút trước
Robux 425
Troll11***
7 phút trước
Robux 1,613

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.