Group Roblox

Join trước vào các group danh sách dưới đây, chờ robux về và ở trong group đó trên 14 ngày để thể rút được robux theo quy định mới Roblox

STTTên GroupLink Join GroupRobux Đang BánRobux Đang VềĐã tham GiaCó Thể Rút
21Duck squad the revenge of the beakshttps://roblox.com/groups/4013078010,500
22gan-gsta of capkahttps://roblox.com/groups/45228207,000
23Haddington Middle Schoolhttps://roblox.com/groups/39956406,6090
24Aaron Gaminghttps://roblox.com/groups/27130285,0000
25(K.E) Kandas Empirehttps://roblox.com/groups/37097936,6290