Điều Khoản Sử Dụng

Để duy trì hoạt động kinh doanh cho người dùng và trang web của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định thực hiện các quy tắc và điều khoản sử dụng để sử dụng RobuxViet. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với những quy tắc sau đây:


1. Khi bạn nạp thẻ chọn sại mệnh giá đồng nghĩa với việc bạn không được hoàn trả lại tiền từ chúng tôi.


1. Không hỗ trợ phí bất hợp pháp: hoàn trả, chúng tôi không và sẽ không bao giờ hoàn trả các khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi đó là trường hợp nghiêm trọng với lý do hoàn trả được chứng nhận, các mặt hàng [Robux] chúng tôi cung cấp là ảo; kỹ thuật số và không thể được hoàn trả sau khi gửi vào tài khoản Roblox của bạn.


2. Không được lừa đảo! Bất cứ ai bị bắt khi cố gắng lừa đảo người dùng trên dịch vụ của RobuxViet sẽ bị liệt vào danh sách đen khi sử dụng trang web và sẽ mất quyền truy cập. Hơn nữa, sẽ bị thông báo đến cộng đồng Roblox Việt Nam, tùy thuộc vào thông tin liên quan mà người dùng bị hại cung cấp chúng tôi quản lý.


3. Không spam. Mỗi ngày chúng tôi phải xử lý rất nhiều thông tin! Vì vậy hãy hạn chế các cuộc trò chuyện tối thiểu và dễ hiểu.