35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***tman13572
30 phút trước
Robux 350
***enanA6
30 phút trước
Robux 1,400
***ngtrikien1
28 phút trước
Robux 400
***vnsvns
24 phút trước
Robux 140
***baohuy
24 phút trước
Robux 399
***ngu014
21 phút trước
Robux 70
***ngu014
20 phút trước
Robux 70
***kevinsuper2020
19 phút trước
Robux 700
***cyaltfr
17 phút trước
Robux 800
***ury_mokey
17 phút trước
Robux 350
***me1234576
15 phút trước
Robux 400
***nguuuccj126
15 phút trước
Robux 700
***ury_mokey
15 phút trước
Robux 70
***players303
14 phút trước
Robux 140
***k2980ccccc
14 phút trước
Robux 700
***an25234326
13 phút trước
Robux 700
***2492008
13 phút trước
Robux 350
***an25234326
12 phút trước
Robux 140
***hoiphiphai
12 phút trước
Robux 350
***an25234326
11 phút trước
Robux 35
***dinepoplax
10 phút trước
Robux 350
***zsbrhuc
8 phút trước
Robux 400
***orrytyu
8 phút trước
Robux 350
***txyn
7 phút trước
Robux 1,400
***morousmikocp
7 phút trước
Robux 70
***tyeuhuong44
7 phút trước
Robux 350
***0Pvyn
4 phút trước
Robux 350
***txyn
2 phút trước
Robux 350
***v4r
2 phút trước
Robux 500
***1r8dz
45 giây trước
Robux 1,400

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.