35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***Px059
2 giờ trước
Robux 350
*** roblox4
2 giờ trước
Robux 630
***nglinhpro
2 giờ trước
Robux 1,610
***pro2008
2 giờ trước
Robux 700
***dfakename
2 giờ trước
Robux 280
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***nhtienthuan
2 giờ trước
Robux 500
***baohcm1995
2 giờ trước
Robux 350
***cknightbear23
1 giờ trước
Robux 140
***lam2222
1 giờ trước
Robux 210
***eachyTeaxx
1 giờ trước
Robux 700
***hoathoh
1 giờ trước
Robux 1,000
***abaoo109
1 giờ trước
Robux 85
***cAnh_2k5l
1 giờ trước
Robux 350
***cAnh_2k5l
1 giờ trước
Robux 350
***cAnh_2k5l
1 giờ trước
Robux 350
***nghoadii
1 giờ trước
Robux 350
***wStrwb
1 giờ trước
Robux 1,400
***Dawng
1 giờ trước
Robux 350
***t_quat
1 giờ trước
Robux 2,000
***t_quat
1 giờ trước
Robux 660
***ayphomai
39 phút trước
Robux 2
***a233
34 phút trước
Robux 140
***d_ii
2 phút trước
Robux 1,860

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.