35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***ina_linh
14 phút trước
Robux 350
***ina_linh
14 phút trước
Robux 350
***ina_linh
14 phút trước
Robux 350
***jhh209
12 phút trước
Robux 140
***ee_01
12 phút trước
Robux 700
***abreseis
12 phút trước
Robux 1,400
***onguy01
11 phút trước
Robux 100
***ylqwf
10 phút trước
Robux 350
***ject_LAWS
9 phút trước
Robux 700
***kgNJdbqk
9 phút trước
Robux 1,400
***colon7
8 phút trước
Robux 350
***4nghia
7 phút trước
Robux 1,800
***4nghia
7 phút trước
Robux 1,800
***dBroImSeth
7 phút trước
Robux 285
***4nghia
7 phút trước
Robux 1,800
***4nghia
7 phút trước
Robux 1,800
***zracbab
7 phút trước
Robux 350
***169
6 phút trước
Robux 700
***tnoprozz
5 phút trước
Robux 140
***fjfkjdhd
5 phút trước
Robux 350
***kymaikeoo
4 phút trước
Robux 175
***g_senpai2
4 phút trước
Robux 140
***hien1321
3 phút trước
Robux 63
***Monster632
3 phút trước
Robux 1,400
***2ie
2 phút trước
Robux 350
***lermvp012
2 phút trước
Robux 50
***nconcac_2205
2 phút trước
Robux 350
***ceteenh9
1 phút trước
Robux 350
***Senpaii
58 giây trước
Robux 140
***Senpaii
9 giây trước
Robux 140

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.