35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***fy221ok
33 phút trước
Robux 140
***dragon155
33 phút trước
Robux 800
***terVenombruh
33 phút trước
Robux 67
***1nghia
32 phút trước
Robux 56
***gocAnh_2k4
28 phút trước
Robux 114
***ibe_09
26 phút trước
Robux 140
***_QuannVN
26 phút trước
Robux 1,400
***ibe_09
26 phút trước
Robux 140
***acusapt
26 phút trước
Robux 1,400
***MEOBTSAD
25 phút trước
Robux 400
***amNoPro12
24 phút trước
Robux 100
***ztesthp
22 phút trước
Robux 140
***hnvm
18 phút trước
Robux 80
***zyn
17 phút trước
Robux 140
***uminhk1975
16 phút trước
Robux 400
***ming2524
13 phút trước
Robux 350
***ming2524
13 phút trước
Robux 350
***ming2524
13 phút trước
Robux 350
***ming2524
13 phút trước
Robux 350
***ming2524
13 phút trước
Robux 350
***ming2524
12 phút trước
Robux 350
***ming2524
12 phút trước
Robux 350
***ming2524
12 phút trước
Robux 350
***ming2524
11 phút trước
Robux 350
***_9652
10 phút trước
Robux 500
***euleu20
5 phút trước
Robux 350
***erL_Beta
5 phút trước
Robux 80
***ngpro122222
3 phút trước
Robux 140
***kahp9
1 phút trước
Robux 50
***hmierYZ1
31 giây trước
Robux 140

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.