35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

munloveyou2***
29 phút trước
Robux 450
munloveyou2***
28 phút trước
Robux 450
munloveyou2***
28 phút trước
Robux 450
HungHmaoH***
28 phút trước
Robux 180
ieu5***
27 phút trước
Robux 160
81ti8***
25 phút trước
Robux 45
nguyeanh***
25 phút trước
Robux 28
inup***
23 phút trước
Robux 180
inup***
23 phút trước
Robux 180
ShinzCho***
22 phút trước
Robux 500
Xuanhi3***
20 phút trước
Robux 450
looooo123***
19 phút trước
Robux 180
Haivodeptrai***
18 phút trước
Robux 180
UZUAgGI68***
18 phút trước
Robux 35
b1rz***
17 phút trước
Robux 80
Hin***
16 phút trước
Robux 90
kanze***
15 phút trước
Robux 237
Akainu_0***
13 phút trước
Robux 360
bisad123456***
9 phút trước
Robux 500
pq81F***
8 phút trước
Robux 90
Dotoan1***
7 phút trước
Robux 160
pni***
7 phút trước
Robux 1,800
Maika_ha***
7 phút trước
Robux 450
Anhkiet***
7 phút trước
Robux 350
pni***
6 phút trước
Robux 1,800
Lehoanglong13***
6 phút trước
Robux 180
kuhq***
5 phút trước
Robux 450
bisad123456***
4 phút trước
Robux 500
ShunRo***
2 phút trước
Robux 220
EbeY***
1 phút trước
Robux 450

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.