35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

T_***
41 phút trước
Robux 509
kinoshysh***
39 phút trước
Robux 350
bmb***
38 phút trước
Robux 1,400
bmb***
38 phút trước
Robux 1,400
j1i***
34 phút trước
Robux 280
Haker122***
28 phút trước
Robux 130
SadGirlSeeTin***
25 phút trước
Robux 350
dikg123***
24 phút trước
Robux 1,400
Duykiller***
22 phút trước
Robux 140
Duykiller***
21 phút trước
Robux 140
Duykiller***
21 phút trước
Robux 140
KZ***
21 phút trước
Robux 65
Duykiller***
21 phút trước
Robux 140
Duykiller***
21 phút trước
Robux 140
188***
20 phút trước
Robux 2,000
SyDuy***
20 phút trước
Robux 800
Ajfotn***
16 phút trước
Robux 350
Ngochan5***
14 phút trước
Robux 30
Ngochan5***
13 phút trước
Robux 30
Ngochan5***
13 phút trước
Robux 20
Ngochan5***
13 phút trước
Robux 20
hfdxhtrdhkf21***
11 phút trước
Robux 350
rkt_gamin***
10 phút trước
Robux 350
Minu***
10 phút trước
Robux 315
rkt_gamin***
9 phút trước
Robux 350
kjnfvpoje***
5 phút trước
Robux 1,400
Maiclapbim***
4 phút trước
Robux 15
Minu***
2 phút trước
Robux 140
Xuk***
1 phút trước
Robux 700
datwe***
4 giây trước
Robux 700

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.