35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

Dustsans***
7 phút trước
Robux 440
joidata***
6 phút trước
Robux 32
Mr_Thi***
6 phút trước
Robux 440
Gozer_re***
6 phút trước
Robux 220
copthanh***
5 phút trước
Robux 500
TH_fal***
5 phút trước
Robux 500
songi2019_2***
5 phút trước
Robux 180
shinf***
4 phút trước
Robux 220
ROBLOX_ZORO***
4 phút trước
Robux 440
okcuh***
4 phút trước
Robux 500
fegan***
4 phút trước
Robux 40
MUSASHI***
3 phút trước
Robux 110
napcenrob***
3 phút trước
Robux 110
luongscp***
3 phút trước
Robux 440
MUSASHI***
3 phút trước
Robux 110
TaoLaMon***
3 phút trước
Robux 700
shackNoc***
2 phút trước
Robux 160
namnho123456***
2 phút trước
Robux 220
shackNoc***
2 phút trước
Robux 160
shackNoc***
2 phút trước
Robux 160
copthanh***
2 phút trước
Robux 500
joidata***
2 phút trước
Robux 200
shackNoc***
2 phút trước
Robux 160
goodboyhano***
2 phút trước
Robux 440
shackNoc***
1 phút trước
Robux 160
mghjj***
1 phút trước
Robux 200
shackNoc***
1 phút trước
Robux 160
kinjun***
39 giây trước
Robux 110
iFIGY***
32 giây trước
Robux 500
phu137***
30 giây trước
Robux 500

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.