35K=0R$

Giá Chính Hãng

10K=0R$+0

Giá Group

0R$

Kho Group

10K=0R$+0

Giá Robux

0R$

Kho Robux

0

Khách Hàng


Mua Robux (Group)

Nhận robux tự động từ các group Roblox

Cần phải join group trên 14 ngày để rút theo quy định mới Roblox

Không giới hạn robux khi mua và duyệt ngay

Thời gian nhận robux: join group trên 14 ngày rút thoải mái

Danh sách group roblox

Mua Robux (Server Game)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Server Game nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Giới hạn 500 robux mỗi lần mua. Nếu kho hết robux bạn vẫn có thể mua bằng cách đặt trước (ưu tiên đơn lớn)

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Mua Robux (Game Pass)

Robux sẽ được chuyển vào tài khoản Roblox thông qua Game Pass nhưng số robux sẽ bị đóng băng trên 5 ngày bạn mới có thể sử dụng theo quy định Roblox.

Không giới hạn robux khi mua và có duyệt ngay

Thời gian nhận robux: trên 5 ngày

Thuê Premium

An toàn và nhanh gọn

Mua gói Premium chính hãng trực tiếp từ Roblox

Thời gian nhận premium: 15 phút - 60 phút

Premium là gì?

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Mua Robux (Chính hãng)

An toàn và nhanh gọn

Nạp robux trực tiếp từ trang chủ Roblox

Thời gian nhận robux: 15 phút - 60 phút

Việc giao robux/premium diễn ra sớm nhất trong vòng 15 phút và có thể chậm nhất 24 giờ (thời gian làm việc từ 8h-22h). Tôi xác nhận rằng tôi đã tắt xác minh 2 bước và tài khoản được tạo trên 10 ngày.

Hoạt Động Gần Đây

***gse4567
29 phút trước
Robux 350
***iYT59
29 phút trước
Robux 400
***iedasickk_8594
28 phút trước
Robux 490
***e_51765
22 phút trước
Robux 160
***e_51765
22 phút trước
Robux 160
***nh_wuynkf
20 phút trước
Robux 483
***mo6
19 phút trước
Robux 350
***cura123vn
18 phút trước
Robux 175
***CayChay_001
18 phút trước
Robux 210
***tv123451
17 phút trước
Robux 1,750
***aina5906
16 phút trước
Robux 175
***ujinsung
16 phút trước
Robux 700
***osacbZ
13 phút trước
Robux 350
***osacbZ
12 phút trước
Robux 350
***osacbZ
12 phút trước
Robux 350
***oko_Yukii
12 phút trước
Robux 420
***awakyoo
11 phút trước
Robux 140
***aliya_zly1sm
9 phút trước
Robux 350
***ujinsung
2 phút trước
Robux 350
***es_t0m
2 phút trước
Robux 70
***es_t0m
2 phút trước
Robux 70
***rjrndbfb
2 phút trước
Robux 140
***es_t0m
1 phút trước
Robux 70
***es_t0m
1 phút trước
Robux 70
***uo1972
51 giây trước
Robux 160
***es_t0m
50 giây trước
Robux 70
***es_t0m
34 giây trước
Robux 70
***es_t0m
22 giây trước
Robux 70
***es_t0m
12 giây trước
Robux 70
***_TheBaconZ
6 giây trước
Robux 70

VÒNG QUAY MAY MẮN HOT

LẬT THẺ VUI VẺ HOT

CÀY THUÊ SHOP 2

BÁN ACC SHOP 2

GAME PASS SHOP 2


Chất lượng và uy tín lên hàng đầu.